GDP Na Uy: Yếu hơn dự kiến

Bất chấp những lo ngại như vậy, quốc gia nhỏ bé Đông Nam Á Brunei Darussalam vẫn là một trong những quốc gia giàu có nhất trên trái đất. Chính phủ quốc hữu hóa khá nhiều doanh nghiệp Úc, như QANTAS, đồng thời tạo ra nhiều doanh nghiệp do chính phủ điều hành được tạo ra để mở rộng khu vực chính phủ. Thật vậy, chính phủ chăm sóc sẽ chỉ được kích hoạt để đối phó với các dự án đã được liên minh trước đó chấp nhận, giống như việc hoàn thành công việc đường sắt RER.

Với triển vọng hiện tại, không có bất kỳ lý do nào để kích thích nền kinh tế ít hơn chúng ta làm bây giờ. Nó dường như đang ở trong một chế độ chờ đợi. Đã có một cuộc tranh luận lớn vào cuối năm 2012. Nó hiện đang bị căng thẳng. Kinh tế chính trị có thể cho phép các bên liên quan bằng cách đưa ra nhận thức về việc lựa chọn và từ đó làm thủ tục cho sự lựa chọn. Nó nhận ra rằng đó chỉ là quá trình chính trị mà qua đó các bên liên quan hoặc đại diện của họ quyết định có tính hợp pháp để đưa ra lựa chọn tập thể. Tăng trưởng được dự đoán sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ trong năm 2019, do kết quả của xuất khẩu và hỗ trợ ngân sách.

Lợi suất trái phiếu của các nước đang phát triển đã giảm và thị trường chứng khoán đã phục hồi, trong một số trường hợp vượt qua mức vào đầu năm dương lịch, mặc dù chúng vẫn giảm so với một năm trước bởi lợi nhuận đáng kể trong nhiều trường hợp. Giá trị hiện tại cho tổng số được nhập được hiển thị. Bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa và đa dạng hóa nền kinh tế của Kuwait, giá dầu trên toàn thế giới vẫn là yếu tố quyết định chính đến sự giàu có của quốc gia. Tốc độ tăng trưởng điển hình được tính bằng cách sử dụng giá trị trung bình hình học để có được tốc độ tương đương mười năm.

Bạn sẽ ngạc nhiên về cách bạn có thể xây dựng sự giàu có của mình trong dài hạn. Đầu tư nhiều hơn vào công nghệ nông nghiệp châu Phi thường có khả năng giảm nghèo ở châu Phi. Bạn có thể bỏ tất cả tiền ký gửi của bạn. Ngoài ra, các ngân hàng vẫn có lãi và vốn hóa tốt. Bạn có thể mất nhiều tiền hơn nếu bạn giao dịch với ngân hàng hoặc bất kỳ loại môi giới nào được quy định trong quốc gia của bạn và trả nợ với ngân hàng hoặc nhà môi giới. Tài khoản hiện tại nên giữ cân bằng.

Với mức thuế thấp hơn đáng kể so với châu Âu, việc chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp và lợi thế ít hào phóng hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thất nghiệp và nghỉ hưu là điều bình thường. Ngoài ra, tôi đã nhận được một chút đáng kể về phân tích rằng Chi tiêu tiêu dùng cá nhân rất đáng ngờ với phần lớn số tiền chi cho Hóa đơn y tế và Tiện ích dựa trên sóng nhiệt mùa hè. Thặng dư ngân sách được dự đoán sẽ thu hẹp do hậu quả của chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ. Năm 2019, thặng dư tài khoản hiện tại được dự đoán sẽ giảm nhưng vẫn tích cực. Thâm hụt của chính phủ được dự đoán sẽ ổn định vào năm 2019. Ngân sách cũng sẽ cập nhật quốc gia về tình trạng của sách quốc gia, điều này có thể trở thành mối quan tâm bỏ phiếu quan trọng đối với nhiều cử tri. Ngoài ra, chương trình cải cách cơ cấu ở nhiều nước đang phát triển, đã bị đình trệ trong vài năm qua, phải được tái tạo để có thể duy trì sự phát triển doanh thu nhanh chóng.